divendres, 4 de desembre de 2020

LA FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE LA USOC ES MANIFESTA PER DEMANAR MÉS SEGURETAT ALS CENTRES

A la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, a Lleida i a les Terres de l'Ebre; la Federació d'Ensenyament del sindicat USOC es va mobilitzar ahir amb un gran èxit de participació, per reclamar més seguretat, més personal i menys ràtios als centres educatius de Catalunya.

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334800473015152641

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334579075973861376

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334506652356194312

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334507952695283715

El sindicat també reivindica altres mesures per a la millora de l'educació i dels drets dels treballadors/es de l'ensenyament com:

PLATAFORMA REIVINDICATIVA ENSENYAMENT PÚBLIC

 • Retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades de 2012 (ja han passat 8 anys)  23h a infantil-primària i 18h a secundària.
 • Retorn de les dues hores lectives de reducció de tot el personal docent major de 55 anys.
 • Reducció de les ràtiosper aplicar millor l'escola inclusiva i millorar la qualitat de l'ensenyament.
 • No al tancaments de grups.
 • Coeducació i perspectiva de gènere. Creació del càrrec de coordinació en coeducació als centres educatius amb una descàrrega lectiva de 2 hores i un complement específic, equiparant aquest càrrec a les altres coordinacions. 
 • Consolidació del lloc de treball del personal interí. Canvi del model d'oposició, ja que han demostrat amb diferents avaluacions, temps i mèrits la seva vàlua com a docents.
 • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
 • Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat.(TEEI, SIEI...) i consolidació dels seus llocs de treball.
 • Incrementar els recursos necessaris per l'aplicació de  la llei d'inclusió.
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut:

Retorn al reconeixement del primer estadi als 6 anys amb caràcter retroactiu i no pas als 9 anys.

Retorn immediat de la paga extra 2014.

Recuperació del Fons d'Acció Social

 • Increment de personal dels Serveis Educatius (EAP, CREDA...).
 • Formació permanent amb recursos. 
 • La jubilació voluntària del personal funcionari MUFACE no es toca!
 • Manteniment de la jornada continuada a secundària i manteniment als centres d'infantil-primària que la gaudeixen i que tenen una valoració positiva per part de les seves comunitats educatives. Permetre als centres que ho demanin - amb vots majoritaris per part del claustre i AMPES – fer la jornada continuada el proper curs. El Departament preveu eliminar la jornada continuada!
 • Modificar els requisits pels nomenaments de juliol. Reduir el nombre de mesos exigits (en comptes de sis mesos treballats que siguin 4 mesos)  i eliminar el que s'hagi d'haver treballat un dia al tercer trimestre per poder ser anomenat.
 • Manteniment del calendari escolar actual. Respecte als dies festius i l'horari de treball dels docents. No doblem horari (presencial i telemàtic).

dijous, 3 de desembre de 2020

CONCENTRACÍÓ A LA PLAÇA DE SANT JAUME DE BARCELONA I ALTRES MOBILITZACIONS

   
FEUSOC US CONVOCA

A la  Concentració a la Plaça Sant Jaume de dijous 3 de desembre a les 18h sota el lema:

"Volem una Educació segura i de qualitat!"

Cal participar activament en les mobilitzacions, 

sempre mantenint totes les mesures de seguretat.


US HI ESPEREM!
JUNTS FEM FORÇA

FEUSOC continua participant a totes les mobilitzacions que es convoquen sota la plataforma unitària - RÀTIOS + PERSONAL + SEGURETAT

FEUSOC forma part de la plataforma reivindicativa unitària sindical que reclama mesures preventives i millores a les aules.

Hem participat a les mobilitzacions convocades de protesta i reivindicació dels dies passats.

Sota el lema: - ràtios, + personal i + seguretat, FEUSOC lluita en defensa del dret fonamental a la salut i a la seguretat en el treball. Un dret que la irresponsable actitud del Departament d’Educació està vulnerant, posant-nos als docents en situacions de risc de contagi arbitràries i perfectament evitables.

Cada setmana es realitzen algunes d'aquestes mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a altres territoris:

 
FEUSOC també va participar a les manifestacions amb motiu de la celebració del DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. Podeu veure les imatges al twitter: 

https://twitter.com/Usocebre/status/1331638512999952384?s=08

 


 
 

dimarts, 1 de desembre de 2020

AVALUACIÓ - CURS INICIACIÓ - IDONEÏTAT DEL PERSONAL DOCENT INTERÍ

INTERINS/ES  NOVELLS/ES

Curs d'iniciació a la tasca docent

Durant el primer curs en què obtingui un nomenament per a tot un curs escolar en un mateix centre educatiu, com a mínim, de mitja jornada, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics.

Està exempt de realitzar el curs qui tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com els opositors seleccionats , mentre no siguin nomenats funcionaris en pràctiques.

Aquest curs consta d'una fase de formació de 30 hores i una fase de tutoria.

A la fase de tutoria, el personal docent ha de ser tutoritzat per un o una docent del centre o servei educatiu on estigui destinat. La fase de tutoria del curs d'iniciació finalitza el 30 d'abril.

 

Criteris d'avaluació  i descriptors


      •  Planificació de l'activitat docent. (programacions)

     •  Intervenció didàctica. (didàctica a l'aula)

     •  Avaluació de l'alumnat. (criteris i instruments avaluadors)

     •  Gestió de l'aula (clima a l'aula i atenció a la diversitat)

     •  Participació en l'aplicació del projecte    educatiu  del  centre (implicació al centre)

Si el resultat de l'avaluació és  negatiu s'exclou de la borsa al docent.

 

Idoneïtat

Les persones que han estat excloses de la borsa í docent, per un expedient o per no haver superat el període de prova inicial i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

 

Avaluació inicial 

El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant els quatre primers mesos.

Les persones aspirants que hagin superat les oposicions, sense plaça, resten exemptes de la realització del període de prova inicial.

 

 

FONT:RESOLUCIÓ EDU/2637/2020