dimarts, 10 de maig del 2022

ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS. OFERTA D'ESTABILITZACIÓ

El 9 de maig de 2022, la Mesa General de negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya ha acordat quina serà l’Oferta Pública d’Ocupació, en el marc d’aplicació de la Llei 20/2021, per a la reducció de la temporalitat a les administracions públiques.

Així, es convocaran 11.747 al sector d’administració i serveis i 27.433 places de cossos docents interins i personal laboral docent del Departament d’Educació.

 

Vacants concurs de mèrits

Vacants concurs oposició estabilització

Totals  vacants estabilització

Personal PAS

9.563

2.184

11.747

Docents

12.664

14.769

27.433

TOTALS

22.227

16.953

39.180

 Les places dels 27.433 Docents es repartiran així:

Personal laboral docent temporal

Vacants concurs de mèrits

Vacants concurs oposició estabilització

Totals  vacants estabilització

Grups A1

98

142

240

Grup A2

27

34

61

Grup B1

35

0

35

Totals personal laboral docent temporal *1

160

176

336

Personal interí

Vacants concurs de mèrits

Vacants concurs oposició estabilització

Totals  vacants estabilització

Grup A1

6.814

9.172

15.986

Grup A2

5.690

5.421

11.111

Totals personal interí*2

12.504

14.593

27.097

TOTAL PERSONAL DOCENT (*1 + *2)

12.664

14.769

27.433