dimecres, 29 de setembre del 2021

ATUREM L'APLICACIÓ ARBITRÀRIA DEL DECRET DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

El Decret de Direcció, tal com està publicat, ha permès a alguns equips directius unes males praxis que vulneren el dret de treballar a molts docents, per arbitrarietats i discriminacions greus.

L'accés als llocs de treball no pot venir de la mà d'opinions sense argumentar dels directors/es dels centres sinó que hauria d'estar sotmès a criteris d'igualtat d'oportunitats i mèrits demostrats. Actualment les places nomenades "a dit" per propostes de les direccions dels centres s'eleven ja a unes 32.000 a tot Catalunya que representa un elevat percentatge de la plantilla general del centre.

La normativa actual permet que les decisions preses per les direccions dels centres educatius pel que fa a la continuïtat del personal docent, no s’hagin de justificar i això obre la porta a situacions discriminatòries (dones embarassades, personal que demana reduccions de jornada, o inclús personal "incòmode" que posa de manifest opinions contràries a les de l'equip directiu). 

El Decret també permet que les plantilles dels centres cada curs és perfilin més. Actualment ja representen un 11% de les adjudicacions d'estiu.

La conseqüència d'això és que a les adjudicacions d'estiu es redueixen les places d'elecció lliure (que són les que veritablement segueixen els criteris democràtics d'ordre de la llista d'interinatge) i el personal docent amb molts anys de serveis prestats, surten greument perjudicats.

La Federació d'Ensenyament de la USOC defensa que hi pot haver determinats llocs de treball que necessitin certs requisits concrets de formació i experiència per ajustar-se al projecte de centre i a la bona marxa d'aquest, però denunciem que en ocasions, el sistema actual, no permet una aplicació transparent que eviti un tracte discriminatori i arbitrari i es converteixen en un procés opac i permissiu amb l'amiguisme.

Altres males praxis que denunciem són: 

  • Les propostes de continuïtat al centre en alguns casos s'acosta al 100% de la plantilla anul·lant la possibilitat de tenir places lliures.
  • El sistema d'entrevistes per assignar places públiques, sense transparència.
  • El director o directora decideix cada final de curs qui continua o no al centre educatiu.  Això provoca indefensió en els docents ja que qualsevol desavinença amb la direcció pot provocar la seva no continuïtat al centre. Es perd el debat pedagògic i s'imposa el criteri i el projecte de direcció per damunt de l'opinió del Claustre.
  • La consideració per part del Departament dels anomenats reforços Covid, com a vacant, argumentant una falsa estabilitat de plantilla (amb molta probabilitat aquests nomenaments no duraran més d'aquest curs). Així poden ser reclamats en perjudici de personal amb més temps de serveis que esperen assignació amb un número molt inferior de la llista.
Cal revisar el Decret que permet tot aquest seguit d'irregularitats. 

Cal aturar la seva aplicació, que permet aquestes males praxis, demostrades però silenciades.

 


dijous, 16 de setembre del 2021

MESA SECTORIAL UNITÀRIA PEL RETORN DE LES RETALLADES


El passat 15 de juliol els sindicats d’educació sotasignats vam celebrar
una mesa sectorial amb el Departament d’Educació a petició de tota la
part social i amb el l’ordre del dia del que ha estat en els darrers cursos
el conjunt de les reivindicacions de la plataforma unitària per revertir
les retallades en l'educació pública.
El propòsit és que el Departament es comprometi a negociar una
calendarització del retorn dels drets laborals retallats l’any 2010 i que
encara mantenim sense que l’administració hagi mostrat cap voluntat
de revertir aquestes retallades.
El Departament es va presentar a la mesa sense els deures fets: no va
portar ni fer cap proposta. La seva única aportació va consistir en
plantejar la constitució de grups de treball per altres temes que
desviaven l’atenció de manera intencionada del problemes de fons del
sistema educatiu.
La part social vam instar al departament a adquirir el compromís de fer
una proposta de calendarització del retorn de les retallades, i per això
els vam emplaçar a celebrar una nova mesa aquest inici de curs.
Tots els sindicats d’educació manifestem el nostre rebuig amb la no
voluntat negociadora per part del departament. Igualment, mantenim
el compromís ferm d'assolir tota la Plataforma Reivindicativa sense
més demora. Per això, acordem fixar com irrenunciable negociar el
retorn de les retallades d'abast més general: això significa que, malgrat
que tots els retorns són importants, no donarem per bona cap
negociació que solament contempli retorns parcials i menors que no
afectin a tot el col·lectiu. Acceptem la gradualitat com a estratègia
negociadora, però no l'immobilisme.
El curs 21-22 redoblarem unitàriament l'accent comunicatiu en favor
del retorn de totes les condicions laborals sostretes i de tota la inversió
necessària com a condició sine qua non per a una educació pública i de
qualitat. No descartarem fer mobilitzacions per pressionar al
departament a fer efectiu el retorn de les retallades, establint un
calendari d’accions adreçat al conjunt de la comunitat educativa fins
assolir les nostres reivindicacions.
Us animem a participar en les assemblees i xerrades a zones i centres
que promourem des dels sindicats, és hora de recuperar el nostres
drets perduts!