dijous, 15 de desembre de 2022

DESCONCERT TOTAL AMB ELS NOMENAMENTS TELEMÀTICS

 

Els nomenaments telemàtics dels dies 12 i 14 de desembre han estat un autèntic embolic. Els "problemes informàtics" que han succeït, segons el Departament han provocat el desconcert dels docents i en moltes ocasions una justificada indignació. Un  punt més per argumentar el cansament i desencís d'un col·lectiu maltractat contínuament per l'administració.

El Departament d’Educació ens ha informat que, aquesta vegada, ha resultat ser un "problema amb l’algoritme informàtic” que adjudica els nomenaments a les persones interines. Diuen que no s'ha valorat, per nomenar a les persones que han de cobrir la reducció de l’hora lectiva, a les persones disponibles a dia 1 de gener i amb nomenament vigent.

Es van fer nomenaments i els han hagut d'anul·lar amb el desconcert i indefensió de les persones afectades.

El Departament ens ha informat, a corre cuita, que el dia 15 de desembre faran nomenaments telemàtics per substitucions i el dia 16 per les vacants de l'hora lectiva (unes 800 places).

Tornen a perjudicar a les persones que tenen nomenament vigent que no podran optar a vacant, deixant fora les persones que, amb nomenament vigent, estaran disponibles amb seguretat el dia 1 de gener i podrien optar a obtenir una vacant.

La gestió dels nomenaments d'aquest dies ha estat nefasta i paguen els mateixos de sempre: el personal interí. 

Si a això sumem que moltes persones amb substitució deixaran de cobrar, un any més, les festes de Nadal, per canvis del motiu de la baixa de la titular durant les festes, per les interrupcions del permís per naixement de fill/a, per les altes mèdiques, i altres, veiem com tracta el Departament al seu personal, que no oblidem, soluciona els problemes de l'administració i als centres ja que estan sempre disponibles quan se'ls necessita. L’adjudicació de les vacants era una oportunitat per a totes aquestes persones i s’ha perdut.

La USOC es solidaritza amb el personal substitut i interí i ha presentat les reclamacions i queixes pertinents a les reunions amb el Departament d'Educació.


 

dijous, 1 de desembre de 2022

QUI HA VIST ELS CLAUSTRES I QUI ELS VEU ARA!

Quan parlem amb els docents que porten molts anys a educació ens comenten aspectes impensables a l'actualitat.

Parlen de Claustres dinàmics, amb la majoria de personal funcionari i estable que compartien, discutien i participaven en les decisions de forma igualitaria.

Les reunions esdevenien assemblees d'idees i propostes, debats i votacions per arribar a acords sobre tot el que requeria la vida escolar.

Les reunions de Claustre actuals són sessions purament informatives on no es debat ni es vota temes de calat sinó que simplement es fan per transmetre instruccions o decisions ja preses.

Amb la política educativa que s'ha dut a terme els darrers anys a Catalunya ha minvat la influència del Claustre i amb la publicació del Decret de plantilles, el de Direccions i l'augment de les places perfilades, els llocs de treball públics ja no són estables i en algunes ocasions perillen segons la valoració subjectiva de les direccions. Això impossibilita les opinions crítiques i els posicionaments lliures dels docents.

No oblidem que el sistema de selecció de la direcció actual no depèn del Claustre sinó d'una comissió externa. I un cop escollida la persona, el que preval és el projecte de direcció presentat, no el debat del projecte entre iguals que es podria produir en un Claustre.


ACTUALMENT ENCARA EL CLAUSTRE POT DECIDIR:

  • Els criteris d'avaluació de l'alumnat.
  • Els programes d'innovació que es presentin al centre.
  • Els criteris que es fan servir per elaborar els horaris.
  • Les activitats no lectives del centre.

 
 TAMBÉ S'HA D'INFORMAR AL CLAUSTRE DE:

  • Els criteris dels nomenaments dels càrrecs.
  • L'horari un cop estigui elaborat.
  • Els recursos de que disposa el centre.
  • Els cessaments dels càrrecs.
  • Les propostes i justificacions de vacants perfilades del centre.

I per suposat, el Claustre encara ha de participar en l'elecció dels seus representats al Consell Escolar, en l'elaboració del Projecte Educatiu del centre i les NOFC i altres documents del centre (Pla lingüístic, Acció tutorial, etc.).