dijous, 1 de desembre de 2022

QUI HA VIST ELS CLAUSTRES I QUI ELS VEU ARA!

Quan parlem amb els docents que porten molts anys a educació ens comenten aspectes impensables a l'actualitat.

Parlen de Claustres dinàmics, amb la majoria de personal funcionari i estable que compartien, discutien i participaven en les decisions de forma igualitaria.

Les reunions esdevenien assemblees d'idees i propostes, debats i votacions per arribar a acords sobre tot el que requeria la vida escolar.

Les reunions de Claustre actuals són sessions purament informatives on no es debat ni es vota temes de calat sinó que simplement es fan per transmetre instruccions o decisions ja preses.

Amb la política educativa que s'ha dut a terme els darrers anys a Catalunya ha minvat la influència del Claustre i amb la publicació del Decret de plantilles, el de Direccions i l'augment de les places perfilades, els llocs de treball públics ja no són estables i en algunes ocasions perillen segons la valoració subjectiva de les direccions. Això impossibilita les opinions crítiques i els posicionaments lliures dels docents.

No oblidem que el sistema de selecció de la direcció actual no depèn del Claustre sinó d'una comissió externa. I un cop escollida la persona, el que preval és el projecte de direcció presentat, no el debat del projecte entre iguals que es podria produir en un Claustre.


ACTUALMENT ENCARA EL CLAUSTRE POT DECIDIR:

  • Els criteris d'avaluació de l'alumnat.
  • Els programes d'innovació que es presentin al centre.
  • Els criteris que es fan servir per elaborar els horaris.
  • Les activitats no lectives del centre.

 
 TAMBÉ S'HA D'INFORMAR AL CLAUSTRE DE:

  • Els criteris dels nomenaments dels càrrecs.
  • L'horari un cop estigui elaborat.
  • Els recursos de que disposa el centre.
  • Els cessaments dels càrrecs.
  • Les propostes i justificacions de vacants perfilades del centre.

I per suposat, el Claustre encara ha de participar en l'elecció dels seus representats al Consell Escolar, en l'elaboració del Projecte Educatiu del centre i les NOFC i altres documents del centre (Pla lingüístic, Acció tutorial, etc.).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada