dimarts, 15 de juny del 2021

EL FRAU DE LLEI DEL PERSONAL INTERÍ AMB MÉS DE TRES ANYS DE SERVEI

Després de la superació de tots els filtres avaluatius de la seva capacitat docent que planteja el Departament d'Educació i del temps de servei prestat, el personal interí amb més de tres anys de servei en places estructurals ha demostrat llargament la seva experiència i vàlua.

En sentència ferma, el Tribunal Europeu de Justícia va decretar que aquest personal patia discriminació i abús de temporalitat i instava a L'Estat Espanyol a revertir aquesta situació i posar solucions immediates. 

Sembla que alguna cosa es mou al govern i que s'estan plantejant algunes mesures, que de moment no han transcendit.

Tot fa indicar que el Govern optaria per modificar l'Estatut de l'empleat públic de manera que impedís que en un futur no fos possible que un interí estès més de tres anys ocupant una plaça estructural. Això faria que no es repetissin aquests nivells impresentables d'interinitat però no solucionaria l'abús que pateixen els interins actuals. 

Està vist que el sistema que tenim d'oposicions tampoc soluciona el problema, ja que no se'n oferten suficients places i tampoc són una via d'accés prioritari per a aquest personal, sinó que són obertes a tothom.

Queda doncs el recurs que, qui perdi la feina d'aquest col·lectiu, sigui indemnitzat... Però el Tribunal de Justícia Europeu va dictaminar que fossin els tribunals espanyols els que estudiessin cada cas en particular, per si patien abús i quina indemnització els correspondria en aquest cas. 

Soluciona això el problema o l'eternitza?

Hi ha possibles solucions que sempre passen per l'estabilitat. O bé es fa ús d'una situació excepcional que preveu el EBEP i es convoca un concurs de mèrits exclusiu per aquest personal pel seu accés al funcionariat; o bé se'ls dona la condició de personal laboral fix.

LA FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE LA USOC DEFENSA AQUEST COL·LECTIU I ESTÀ EN LLUITA PELS SEUS DRETS, DINS DE LA PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA.


VOLEM ESTABILITAT PER A AQUEST PERSONAL
 i LA FINALITZACIÓ DE L'ABÚS LABORAL.

LA FI DEL FRAU DE LLEI DONARIA TAMBÉ ESTABILITAT A LES PLANTILLES DOCENTS DELS CENTRES EDUCATIUS, EVITANT LES SITUACIONS DE MANCA DE TRANSPARÈNCIA QUE CREA ACTUALMENT EL DECRET DE PLANTILLES.

 


dimecres, 9 de juny del 2021

VOLEM UNA SOLUCIÓ ALS INTERINATGES DE LLARGA DURADA, JA!

Com a sindicat proper als treballadors/es de l'ensenyament públic que som, recollim les inquietuds i problemàtiques del col·lectiu, el defensem i estem al seu costat.

Sens dubte, el personal interí està patint dins del Departament d'Educació una de les més importants discriminacions: la inestabilitat. Com és possible que moltes interines i interins portin més de 20 anys en aquesta situació? Com és possible que fins i tot es jubilin sense haver aconseguit un mínim d'estabilitat?

A qualsevol empresa d'altres sectors un treballador que ocupa una vacant estructural el fan fix al cap d'un temps. Per què no a ensenyament?

Com tothom sap, aquest cas s'ha portat als tribunals i en concret, el Tribunal Europeu va decretar en sentència ferma que l`Estat Espanyol (i per tant també Catalunya) estava en frau de llei al tenir un nivell d'interinatge massa elevat al sector públic.

La resposta del Departament és no negociar, convocar places d'oposicions (insuficients i a voltes injustes per a aquest personal) i no voler-ne saber res més. Què passa amb les places PESCO?

L'abús a les Administració Públiques és manifest i la FEUSOC no poc quedar al marge de la lluita.

L'única solució justa és la negociació per a buscar i trobar vies d'estabilitat ajustades a llei i sense que cap dret sigui vulnerat.

Però la Generalitat lluny de seure a negociar està accelerant els processos d'accés al funcionariat, com per exemple, la convocatòria pels treballadors socials (que portaven 20 anys sense oposicions) o la convocatòria per al personal TEI.

LA FEUSOC DEFENSA L'ESTABILITAT I LA RECERCA AMB LA NEGOCIACIÓ DE FÓRMULES QUE PERMETIN AQUEST OBJECTIU SENSE MALMETRE DRETS D'ALTRES COL·LECTIUS.