dijous, 26 de novembre de 2020

BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL

Des del dia 13 de novembre s'ha obert la Borsa de personal laboral 
en les segùents categories:

  • Educador/a d'educació especial en centres públics (C1) - EEE: tots els àmbits geogràfics.
  • Integrador/a social (C1) - INS: tots els àmbits geogràfics.
  • Oficial de primera, cuiner/a (D1) - CUI: Alt Camp, Bages, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià i Vallès Occidental.
  • Oficial de primera, manteniment (D1) - OFI: Bages, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià i Selva.
  • Ajudant de cuina – netejador/a (D2) - NAJ: Bages, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Selva i Vallès Occidental.


Aquesta és una convocatòria extraordinària.

Podeu tenir més informació al web del Departament:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/provisional/borsa-treball-pas/convocatoria-extraordinaria/


dilluns, 23 de novembre de 2020

QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE PER AL CONCURS DE TRASLLATS?

 CONCURSES A CEGUES, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud.

Només s’ofereixen LLOCS DE TREBALL ORDINARIS  
 (ni  perfil ,  ni   EAP,   ni  centres   d'adults ).
 

Durant l’adjudicació provisional de les destinacions que es publicarà al març de 2021 hi haurà 10 dies hàbils per reclamacions i per desestimacions si la participació és voluntària.

Mèrits: Només compta l’antiguitat i els càrrecs a partir de ser funcionari de carrera.

Pels funcionaris en pràctiques no hi ha barem de mèrits. La prioritat la dona l’any d’oposició i l’ordre en què apareguin en la Resolució d’aspirants.

El professorat amb discapacitat tindrà preferència per escollir vacants dins del procediment d’ingrés lliure.

Només els propietaris definitius poden demanar centres de fora de Catalunya.

Si vols anar a llocs de treball itinerants, centres EE o de complexitat màxima cal sol•licitar-ho expressament.

Els mestres en instituts podran concursar pels dos primers cursos de l’ESO si ja tenien plaça definitiva a un altre institut o a qui li han suprimit la seva plaça.

__________

Existeix el dret de concurrència

Funcionàries/ris (màxim 4) condicionin la seva participació en el concurs a l’obtenció del mateix destí en un o diversos centres d’una mateixa província.

____________  

Tramitació

El procediment és telemàtic a través d' aplicatiu amb contrasenya d’ATRI. (Si cal poden presentar documents justificatius https://web.gencat.cat/ca/tramits/trami temes/Peticio-generica).
 
Es pot participar de tres maneres

amb un màxim de 300 peticions:

 

a)  ordenant totes les especialitats, reconegudes abans de demanar centres i l’aplicatiu buscarà per a cada petició totes les especialitats segons l’ordenació.

b)  per a cada petició de centre especificar la o les especialitats que es vol demanar.

c) Combinant aquestes dues formes.

Peticions de municipi: s’adjudica el primer centre segons l'ordre del annex 3.

__________

Quan està tramitada?
Es considera enviada la sol·licitud quan has clicat el botó “envia”. És bo quedar-se amb una còpia per si s’han de fer reclamacions. També es pot eliminar la sol·licitud, sempre dins del termini de presentació, amb el botó “anul·lar”.

___________


FONT:RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, DE 26 D'OCTUBRE