dimecres, 16 de desembre del 2020

LES OPOSICIONS DE SECUNDÀRIA, UN DESGAVELL TOTAL

Comunicat USOC. Oposicions professorat.

Oposicions de secundària en curs, pitjor impossible per part del Departament d´Educació.

 


Aquestes oposicions estan essent un calvari per a tots els opositors i opositores. Ja als mesos de maig, juny i juliol, la majoria de sindicats, entre ells la USOC, vam demanar al Departament ajornar aquestes oposicions per a l´estiu del 2021 donada la situació tan complicada que es preveia per la COVID-19 a l´inici de curs 2020/21.

El Departament d'Educació no ens va fer cas i va tirar pel dret. Lògicament, i tal i com la USOC i altres sindicats havíem avançat, els hi va esclatar a les mans i van haver de suspendre les proves i interrompre les oposicions. A això afegim que el Departament no va donar cap instrucció ni informació de quan continuarien amb el concurs oposició.

Tot això va comportar, i així continua a hores d'ara, un gran neguit, malestar i estrès per part dels/de les opositors/es.

Detectem i veiem molt poca sensibilitat per part de l´administració cap als seus treballadors/es dels centres públics. No ho podem entendre, volem construir un país i no cuidem als nostres docents, que són una peça fonamental per als futurs ciutadans de Catalunya.

Ara el Departament ha proposat continuar amb l´oposició el dia 9 de gener. Una altra bufetada als/a les opositors/es que han de preparar la definitiva segona prova, amb tota la família a casa, sense poder-se aïllar per estudiar, en un ambient poc apropiat.

Pensem des de la Federació d'Ensenyament de la USOC que aquesta no es manera de tractar els/les nostres professors i professores, que prou esforç han fet i estan fent (des de les retallades de 2012, que encara resten pendents de recuperació) i ara amb la situació de pandèmia global. S´haurien de posar al seu lloc per saber i sentir tot el que ells/es estan passant.

Tot el nostre suport al professorat, seguirem lluitant pels vostres drets.

dilluns, 14 de desembre del 2020

ACORD DE GOVERN PER OFERTAR PLACES DOCENTS

 

ACORD GOV/153/2020, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per al 2020 corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris

Amb data 11/12/2020 el DOGC ha publicat l'acord de Govern pel qual es convoca una nova oferta pública per a funcionaris docents no universitaris, en relació al Pla d'estabilització de      l'interinatge i places de reposició.

A l'espera de la publicació de les Resolucions de convocatòria de les oposicions on es detallin les bases i normatives corresponents, a continuació detallem les places ofertades:

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Administració pública, d'acord amb l'article 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any2018:

 

Cos                                                Ing. lliure   Res. discapacitat    Prom. interna  Total

Mestres                                               382                       20                       --            402

Prof. Ensenyament secundari              742                       44                      87            873  

Prof. tècnic formació professional        36                         2                       4              42 

Prof. escoles oficials d'idiomes             26                         1                       2              29 

Prof. d'arts plàstiques i disseny               8                        --                       1                

Mestres taller arts plàstiques i disseny    1                        --                       --               1 

Total                                           1.195                       67                    94         1.356

 

Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l'oferta d'ocupació pública 2020:

 

Cos                                            Ing. lliure     Res. discapacitat     Prom. interna   Total

Mestres                                             1.048                        55                      --          1.103

Prof. Ensenyament secundari               448                        24                    156            628 

Prof. tècnic formació professional         38                          2                      13             53

Prof. escoles oficials d'idiomes                4                         --                        1               5

Prof. d'arts plàstiques i disseny                5                         --                        2               7

Mestres taller arts plàstiques i disseny    --                         --                       --               --

Total                                             1.543                        81                   172         1.796

 


divendres, 4 de desembre del 2020

LA FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE LA USOC ES MANIFESTA PER DEMANAR MÉS SEGURETAT ALS CENTRES

A la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, a Lleida i a les Terres de l'Ebre; la Federació d'Ensenyament del sindicat USOC es va mobilitzar ahir amb un gran èxit de participació, per reclamar més seguretat, més personal i menys ràtios als centres educatius de Catalunya.

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334800473015152641

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334579075973861376

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334506652356194312

https://twitter.com/EnsenyamentUSOC/status/1334507952695283715

El sindicat també reivindica altres mesures per a la millora de l'educació i dels drets dels treballadors/es de l'ensenyament com:

PLATAFORMA REIVINDICATIVA ENSENYAMENT PÚBLIC

 • Retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades de 2012 (ja han passat 8 anys)  23h a infantil-primària i 18h a secundària.
 • Retorn de les dues hores lectives de reducció de tot el personal docent major de 55 anys.
 • Reducció de les ràtiosper aplicar millor l'escola inclusiva i millorar la qualitat de l'ensenyament.
 • No al tancaments de grups.
 • Coeducació i perspectiva de gènere. Creació del càrrec de coordinació en coeducació als centres educatius amb una descàrrega lectiva de 2 hores i un complement específic, equiparant aquest càrrec a les altres coordinacions. 
 • Consolidació del lloc de treball del personal interí. Canvi del model d'oposició, ja que han demostrat amb diferents avaluacions, temps i mèrits la seva vàlua com a docents.
 • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
 • Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat.(TEEI, SIEI...) i consolidació dels seus llocs de treball.
 • Incrementar els recursos necessaris per l'aplicació de  la llei d'inclusió.
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut:

Retorn al reconeixement del primer estadi als 6 anys amb caràcter retroactiu i no pas als 9 anys.

Retorn immediat de la paga extra 2014.

Recuperació del Fons d'Acció Social

 • Increment de personal dels Serveis Educatius (EAP, CREDA...).
 • Formació permanent amb recursos. 
 • La jubilació voluntària del personal funcionari MUFACE no es toca!
 • Manteniment de la jornada continuada a secundària i manteniment als centres d'infantil-primària que la gaudeixen i que tenen una valoració positiva per part de les seves comunitats educatives. Permetre als centres que ho demanin - amb vots majoritaris per part del claustre i AMPES – fer la jornada continuada el proper curs. El Departament preveu eliminar la jornada continuada!
 • Modificar els requisits pels nomenaments de juliol. Reduir el nombre de mesos exigits (en comptes de sis mesos treballats que siguin 4 mesos)  i eliminar el que s'hagi d'haver treballat un dia al tercer trimestre per poder ser anomenat.
 • Manteniment del calendari escolar actual. Respecte als dies festius i l'horari de treball dels docents. No doblem horari (presencial i telemàtic).

dijous, 3 de desembre del 2020

CONCENTRACÍÓ A LA PLAÇA DE SANT JAUME DE BARCELONA I ALTRES MOBILITZACIONS

   
FEUSOC US CONVOCA

A la  Concentració a la Plaça Sant Jaume de dijous 3 de desembre a les 18h sota el lema:

"Volem una Educació segura i de qualitat!"

Cal participar activament en les mobilitzacions, 

sempre mantenint totes les mesures de seguretat.


US HI ESPEREM!
JUNTS FEM FORÇA

FEUSOC continua participant a totes les mobilitzacions que es convoquen sota la plataforma unitària - RÀTIOS + PERSONAL + SEGURETAT

FEUSOC forma part de la plataforma reivindicativa unitària sindical que reclama mesures preventives i millores a les aules.

Hem participat a les mobilitzacions convocades de protesta i reivindicació dels dies passats.

Sota el lema: - ràtios, + personal i + seguretat, FEUSOC lluita en defensa del dret fonamental a la salut i a la seguretat en el treball. Un dret que la irresponsable actitud del Departament d’Educació està vulnerant, posant-nos als docents en situacions de risc de contagi arbitràries i perfectament evitables.

Cada setmana es realitzen algunes d'aquestes mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a altres territoris:

 
FEUSOC també va participar a les manifestacions amb motiu de la celebració del DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. Podeu veure les imatges al twitter: 

https://twitter.com/Usocebre/status/1331638512999952384?s=08

 


 
 

dimarts, 1 de desembre del 2020

AVALUACIÓ - CURS INICIACIÓ - IDONEÏTAT DEL PERSONAL DOCENT INTERÍ

INTERINS/ES  NOVELLS/ES

Curs d'iniciació a la tasca docent

Durant el primer curs en què obtingui un nomenament per a tot un curs escolar en un mateix centre educatiu, com a mínim, de mitja jornada, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics.

Està exempt de realitzar el curs qui tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com els opositors seleccionats , mentre no siguin nomenats funcionaris en pràctiques.

Aquest curs consta d'una fase de formació de 30 hores i una fase de tutoria.

A la fase de tutoria, el personal docent ha de ser tutoritzat per un o una docent del centre o servei educatiu on estigui destinat. La fase de tutoria del curs d'iniciació finalitza el 30 d'abril.

 

Criteris d'avaluació  i descriptors


      •  Planificació de l'activitat docent. (programacions)

     •  Intervenció didàctica. (didàctica a l'aula)

     •  Avaluació de l'alumnat. (criteris i instruments avaluadors)

     •  Gestió de l'aula (clima a l'aula i atenció a la diversitat)

     •  Participació en l'aplicació del projecte    educatiu  del  centre (implicació al centre)

Si el resultat de l'avaluació és  negatiu s'exclou de la borsa al docent.

 

Idoneïtat

Les persones que han estat excloses de la borsa í docent, per un expedient o per no haver superat el període de prova inicial i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

 

Avaluació inicial 

El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant els quatre primers mesos.

Les persones aspirants que hagin superat les oposicions, sense plaça, resten exemptes de la realització del període de prova inicial.

 

 

FONT:RESOLUCIÓ EDU/2637/2020