dimarts, 1 de desembre del 2020

AVALUACIÓ - CURS INICIACIÓ - IDONEÏTAT DEL PERSONAL DOCENT INTERÍ

INTERINS/ES  NOVELLS/ES

Curs d'iniciació a la tasca docent

Durant el primer curs en què obtingui un nomenament per a tot un curs escolar en un mateix centre educatiu, com a mínim, de mitja jornada, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics.

Està exempt de realitzar el curs qui tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com els opositors seleccionats , mentre no siguin nomenats funcionaris en pràctiques.

Aquest curs consta d'una fase de formació de 30 hores i una fase de tutoria.

A la fase de tutoria, el personal docent ha de ser tutoritzat per un o una docent del centre o servei educatiu on estigui destinat. La fase de tutoria del curs d'iniciació finalitza el 30 d'abril.

 

Criteris d'avaluació  i descriptors


      •  Planificació de l'activitat docent. (programacions)

     •  Intervenció didàctica. (didàctica a l'aula)

     •  Avaluació de l'alumnat. (criteris i instruments avaluadors)

     •  Gestió de l'aula (clima a l'aula i atenció a la diversitat)

     •  Participació en l'aplicació del projecte    educatiu  del  centre (implicació al centre)

Si el resultat de l'avaluació és  negatiu s'exclou de la borsa al docent.

 

Idoneïtat

Les persones que han estat excloses de la borsa í docent, per un expedient o per no haver superat el període de prova inicial i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

 

Avaluació inicial 

El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant els quatre primers mesos.

Les persones aspirants que hagin superat les oposicions, sense plaça, resten exemptes de la realització del període de prova inicial.

 

 

FONT:RESOLUCIÓ EDU/2637/2020

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada