dilluns, 24 d’octubre del 2022

Així estan les "negociacions" amb el Departament.

Tal com ja us vam informar, en l’acord d’1 de setembre, signat pels Sindicats i el Departament d’educació, a més de la recuperació de la reducció de l’hora lectiva, ens comprometíem a NEGOCIAR la resta de reivindicacions de la Plataforma (ja conegudes per tothom).

A les successives reunions mantingudes s’evidencia una CLARA MANCA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA PER PART DEL DEPARTAMENT. Els sindicats plantegem propostes, les argumentem i per l’altra part ens traslladen al curs 2024/2025 o més enllà, o ni tan sols ho contemplen amb l’excusa que no està prevista la partida pressupostària o que són línies vermelles de política educativa del Departament (com és el cas del decret de plantilles i les adjudicacions a dit per part de les direccions dels centres).

Quan plantegem les propostes, les persones “negociadores” ens diuen que ho passaran als seus caps ja que ells són personal “tècnic” i no poden decidir.

Llavors...quin tipus de negociació pretén el Departament que fem? Per què no ve a les reunions un càrrec polític amb poder de decisió i negociació real?

Des de la USOC entenem que l’estratègia del Sr. Conseller Gonzalez Cambray és la de dilatar el temps i declarar que ha complert el pacte ja que s’ha assegut a “negociar”, quan realment hem perdut més d’un mes i mig en reunions improductives i sens cap avenç.

Per tal de mantenir-vos informats us adjuntem aquest quadre amb les posicions de cadascú.

Tema a tractar

Postura unitària dels sindicats

“Propostes” del Departament

Decret de plantilles

Derogació del decret per ser lesiu a l’adjudicació transparent de les places públiques

O bé, com a mínim, suspensió de les entrevistes i selecció de personal PDI

No el derogaran. És política educativa del govern.

Revisió de la normativa a partir d’una comissió de treball

Estabilització del personal interí que no superi els processos selectius

Pacte d’estabilització

No està previst ni pressupostat un canvi de contractes a més temps.

Quedaran pocs interins

Demanaran informació al Ministerio

Estadis de 9 a 6 anys

Recuperació administrativa i econòmica de l’estadi dels 9 als 6 anys de manera immediata (gener 2023)

Reconeixement i calendarització del deute (abans del 31 de desembre del 2025)

Retorn del primer estadi dels 9 als 6 anys el curs 2025-26

No reconeixen el deute (153 milions d’euros)

FP pública i de qualitat

Equiparació salarial professorat FP amb caràcter retributiu des de 2019

Integració del professorat tècnic FP al cos de secundària

 

Augment de grups i de plantilla

Increment hores de coordinació i càrrecs

Garantir els desdoblaments de grups

Es farà amb data del Reial Decret. No hi ha pressupost

 

Entrada oberta fins el 2026 si tenen titulació universitària

Han augmentat els grups

Es fa segons normativa actual

Esperen perquè sovint hi ha baixes de la matricula

Reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys

Reducció immediata (2023) amb la garantia que els centres no perdin hores

Curs 2024/2025

Calendari escolar

Retirada del decret i negociació

Blindatge del mes de juliol

No el retiraran perquè el veuen molt satisfactori. És política educativa del govern.

Seguir com fins ara estant a disposició del centre. És política educativa del govern.

Currículum

Retirada del decret i negociació

Els currículums han de respectar el principi d’especialitat

No el retiraran. És política educativa del govern.

Transitorietat 3 anys

Acompanyament als centres

Immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres

 

Desenvolupament d’un projecte lingüístic comú de la conselleria que mantingui la immersió lingüística. 

Assumpció de responsabilitat i cobertura legal a centres i professorat per part del Departament. 

Increment d’aules d’acollida. Criteris (5 alumnes nouvinguts 0,5 dotació). Dotació en qualsevol moment del curs. Consideració com a alumnes nouvinguts a proposta de l’equip docent del centre.

Dotació econòmica per potenciar metodologies i materials en llengua catalana.

Incrementar personal LIC.

Aquest curs 2022-2023 no s’aplica el 25% de castellà. 

Seguiment de l’evolució del programa d’impuls del català (que ja ha iniciat pla pilot en 216 centres), Acordar procés de validació coneixements C2 del professorat. 

 


Queden per tractar els temes de la inversió del 6% en Educació i la reducció de ràtios (que no hem tocat fins ara).

Des de la unitat sindical es donarà l’oportuna resposta, sense descartar noves mobilitzacions de cap tipus.

Paral·lelament a aquestes reunions, la Coordinadora unitària sindical està mantenint reunions amb els grups parlamentaris per tal d’aconseguir el seu suport a l'hora d’influir en l’aprovació dels nous pressupostos 2023 i encabir el màxim de les reivindicacions de la plataforma.

ÉS MÉS QUE MAI NECESSARIA LA PRESENCIA DEL SINDICAT USOC A LES NEGOCIACIONS AMB UNA FORTA REPRESENTACIÓ PER TAL DE PODER CANVIAR LES COSES!

Us seguirem informant.

dimarts, 11 d’octubre del 2022

EL DEPARTAMENT INCOMPLEIX A LA PRIMERA REUNIÓ, L’ACORD SIGNAT

Com molt bé sabeu el passat 1 de setembre la USOC amb altres sindicats va signar una acord amb el Departament, que a més d’aconseguir recuperar la reducció de l’hora lectiva a partir de gener de 2023, obligava al Departament a seure i negociar la resta de reivindicacions de la nostra plataforma (estadis, recuperació poder adquisitiu perdut, reducció 2 hores lectives als majors de 55 anys, calendari escolar, currículum, reducció de ràtios, FP de qualitat, augment de personal atenció directa a l’alumnat…).

Doncs bé, us volem informar de la manca de voluntat negociadora que ha mostrat l’administració en la primera reunió mantinguda.

A l’ordre del dia teníem dos punts de la plataforma com són: FP pública i de qualitat, amb la prioritat de l’equiparació salarial i el pacte d’estabilitat per al personal interí que no superi els processos selectius.

USOC i la resta de sindicats hem presentat un desplegament de millores a assolir en aquest temes:

Pel que fa al pacte d’estabilitat, volem un pacte per donar cobertura a tot el personal que pugui quedar fora del procés d’estabilització.

Respecte al punt d’FP pública i de qualitat hem exigit:

·      Una equiparació salarial amb caràcter retroactiu des de l’abril del 2019 (resolució del Parlament català) per a TOT el professorat del cos PTFP i mestres de taller d’escoles d’arts.

·       L’equiparació laboral del professorat del cos de professorat tècnic d’FP al cos de secundària.

·      Un augment de grups d’FP i de cicles formatius als centres públics amb el corresponent augment de la plantilla de professorat.

·       Una reducció de les ràtios als cicles formatius, amb 20 alumnes a tots els graus.

·   Compliment dels desdoblaments dels mòduls formatius dels cicles formatius i un increment de les hores de coordinació.

L’administració ha obviat les propostes amb l’excusa de manca de partides pressupostàries. Quina negociació és aquesta?

Des de la USOC entenem que amb el canvi polític del govern i la necessitat d’acords amb altres formacions polítiques que sí ens donen suport a les reivindicacions hi ha un marge ampli per modificar com calgui el futur pressupost de 2023 i incloure algunes de les millores que proposem.

Seguirem informant de les properes reunions previstes i dins de la unitat d’acció sindical no ens tanquem a noves mobilitzacions per fer la major pressió possible, en el marc de les negociacions, per tal d’aconseguir resultats.