dilluns, 16 de gener del 2023

LA GENERALITAT DONA LA RAÓ A LA USOC AMB EL DECRET LLEI

 


Tenim per davant uns macro-processos d’accés a la funció pública a nivell estatal sense precedents. La sentència del TJUE que obligava a l’Estat espanyol i a totes les administracions públiques autonòmiques i locals a reduir el temps d’interinitat del seu personal (com ja es fa a l’empresa privada) va provocar la publicació de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per reduir la temporalitat a l’administració pública  i la redacció dels corresponents decrets d’aplicació autonòmica.

Els processos d’estabilització del personal interí en frau de llei, del tot necessaris, plantejava però, a posteriori, incògnites a altres col·lectius que podien veure minvats els seus drets. De fet ja van sortir perjudicades les persones que havien aprovat les oposicions i no havien obtingut plaça en altres processos. Des de la USOC sempre hem defensat que hauria d’haver-se considerat a aquest col·lectiu i facilitar-li molt més l’accés a la funció pública mantenint la nota de les oposicions superades (a les oposicions d’estabilització) o augmentant el valor de la puntuació al concurs de mèrits.

La USOC, com a sindicat independent, sempre defensa els drets de qualsevol col·lectiu; i en aquest cas, va estudiar a fons les conseqüències que podien derivar de l’obtenció del funcionariat per part d’un ampli col·lectiu de persones, amb les regles que determina la pròpia llei esmentada.

Si concretem, veurem que el personal que superi el concurs de mèrits previst pel tercer trimestre del 2022, serà funcionari de carrera. D’aquesta manera coincidiran als posteriors concuros de trasllats amb els companys i companyes que varen superar les oposicions del procés de selecció del 2021 i que hauran de passar per aquest període de pràctiques des de l’1 de setembre de 2022.

En aquesta coincidència i per aconseguir vacants els que surten d’oposicions només podran presentar com a mèrit la nota de les oposicions.

Hagués estat injust que el personal que superi el concurs de mèrits pogués acreditar mèrits i bloquegés vacants als que han passat el procés d’oposicions.

Per la qual cosa USOC va presentar diferents recursos al Ministerio i al Departament, cadascú en les seves responsabilitats, per tal que valoressin les condicions de les properes adjudicacions de vacants provisionals i concursos de trasllats i tinguessin en compte aquest possible greuge i regulessin la normativa per tal de no trepitjar els drets de cap col·lectiu.

Amb la publicació del DECRET LLEI 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, la Generalitat ens dona la raó i concedeix la possibilitat al personal funcionari que va accedir per oposició a participar en una fase preferent al proper Concurs de trasllats.SEGUIREM LLUITANT PELS DRETS DE TOTHOM !