dimarts, 27 d’abril del 2021

LES PLACES COVID ES NECESSITEN ALS CENTRES!

Tothom als centres docents està d'acord que la pandèmia ens ha portat més recursos humans als centres (mai els necessaris) i que aquest són imprescindibles per la bona marxa del centre i la qualitat de l'educació.

Com a sindicat proper que som, visitem diàriament els centres educatius de la nostra zona i comprovem aquesta obvietat. Tothom reclama que les places covid que enguany són conjunturals es transformin en ESTRUCTURALS i fixes de plantilla a les escoles i instituts. Els Claustres i els equips directius estan preocupats que es pugui tornar a reduir el nombre de personal pel curs vinent. Tothom ens pregunta què passarà . La intranquil·litat és manifesta.

A hores d'ara el Departament no ha escoltat les veus d'equips directius, representants sindicals, associacions de famílies dels centres, consells escolars i ciutadania en general que demana (exigeix) més recursos per l'educació.

Si el que es vol és una educació competencial de qualitat, amb projectes engrescadors i integradors; uns centres inclusius, que treballin valors; uns nivells formatius elevats en idiomes, humanitats, ciència, tecnologia, arts, salut, pau, i un llarg etcètera...CALEN RECURSOS I INVERSIÓ.


 

Volem que el Departament garanteixi com a mínim les dotacions actuals i si cal les amplii per garantir una millora en el servei a l'alumnat i poder garantir amb ràtios inferiors a les actuals la presència de les especialitats exercides pels especialistes dels centres.

La Federació d'Ensenyament de la USOC RECLAMA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ DEL 6% DEL PIB, tal com marca la LEC (Llei d'Educació de Catalunya).

I no oblidem que molts d'aquest reforços covid estan fent tasques de tutors/es.

LA FEUSOC EXIGEIX QUE AQUESTS/ES DOCENTS QUE OCUPEN PLACES COVID i FAN DE TUTORS/ES, COBRIN A LA SEGÜENT NÒMINA I AMB CARÀCTER RETROACTIU EL COMPLEMENT DE TUTORIA.dimarts, 20 d’abril del 2021

CONTINUEM LES MOBILITZACIONS. NO HI POTS FALTAR!

El nostre sindicat contiua amb les mobilitzacions per la recuperació de les retallades, per la seguretat i la salut a tots els centres educatius de Catalunya i per la millora de l'Educació.

Ens hem de fer sentir i no hi pots faltar tu!

Aquesta vegada ens concentrem el dia 29 d'abril. A la Plaça de Sant Jaume de Barcelona a les 18 hores i al Pont de l'Estat de Tortosa, a la mateixa hora.
Pots venir a la concentració amb la declaració autoresponsable i el motiu és manifestació sindical. 
Es seguiran totes les normes ANTI COVID.

CRIDA SINDICAL UNITÀRIA

Tot just fa un any, a aquestes alçades del curs i abans de la irrupció de la Covid a Catalunya, els sindicats sota-signats endegàvem un procés d’assemblees als centres educatius públics a les quals plantejàvem la convocatòria de mobilitzacions unitàries, inclosa la possibilitat d’una vaga indefinida al tercer trimestre del curs, per revertir les retallades que encara patíem -i que encara patim a dia d’avui- així com per recuperar la democràcia als centres malmesa curs rere curs pel desplegament dels decrets de la LEC.

El que fa un any no sabíem és la pèssima gestió que el Departament d’Educació faria de la pandèmia i de les necessitats que generaria en l’àmbit educatiu, ignorant i menyspreant sistemàticament les demandes sindicals unitàries i de la  comunitat educativa. Moltes declaracions, però, ni tan sols han acomplert les mesures de seguretat sanitàries que el mateix conseller Bargalló va dir que caldrien per a aquest curs excepcional: ni reducció de ràtios en els termes que van dir, ni l’increment de personal necessari, ni l’habilitació d’espais addicionals, ni dotació dels mitjans necessaris per fer front a la bretxa digital, ni dotació d’EPIs (màscares FFP2) per a les treballadores, ni garantint una ventilació adequada, entre d’altres.

El persistent infrafinançament de l’educació pública sumat a la nefasta gestió de la Covid està generant greus conseqüències aquest curs en forma d’increment de la segregació escolar, d’empitjorament de l’atenció a l’alumnat, d’augment de la sobrecàrrega laboral i del patiment dels i les treballadores dels centres educatius. El Departament ens està maltractant aquest curs com mai abans: canviant constantment o incomplint els seus propis protocols, fent anar a treballar a persones que són col·lectiu de risc, acomiadant sense previ avís les seves substitutes de forma que no cobressin les vacances de finals d’any, fent passar fred a l’alumnat i personal dels centres o  sometent a molts i moltes companyes a unes oposicions portades a terme en unes condicions vergonyoses, entre d’altres.

Encara no sabem en quina situació ens trobarem a l’inici del pròxim curs pel que fa a la pandèmia, ni quines necessitats de seguretat sanitària tindrem. El que sí que sabem és que ens caldrà un increment exponencial de recursos per revertir les mancances del present curs, les quals es sumen a les de tots els darrers. Cal recordar que el compliment de la inversió anual del 6% del PIB que estableix la mateixa LEC permetria l’assumpció del conjunt de les demandes plantejades i encara s’hi podrien aplicar més millores per a l’educació pública.

Per tot el que s’ha exposat, els sindicats sota-signats considerem que és el moment de continuar un pla de lluita unitari i prou contundent, des d’ara fins a finals de curs, per seguir negociant i pressionant el nou govern i el Departament fins a fer possible la implementació en el proper curs de la següent plataforma reivindicativa urgent i de mínims:

 Per la millora de l’educació, recuperem les condicions laborals retallades:

  Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2021/22 com a reivindicació irrenunciable.

     Reducció de les ràtios estructural. Cap tancament de grups a la Pública.

     Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets laborals i professionals del professorat d’FP.

     Retorn de condicions retallades:           

     conversió dels terços de jornada en mitges jornades

     estabilització personal interí i substitut i pacte d’estabilitat  

     retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys  

     increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat         

     recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva

     Retirada decret de plantilles per acabar amb la tria a dit dels llocs de treball i el tracte arbitrari al personal docent, i per recuperar la democràcia als centres

Per la seguretat i la salut als centres educatius:

   Ràtios per fer front a la pandèmia: 10 alumnes/grup a infantil, 15 alumnes/grup a la resta de nivells educatius. Garantir la distància de seguretat tenint en compte la superfície de l’espai de cada aula i adequar la reducció.

  Increment de personal als centres educatius: docents i personal de suport educatiu. Garantir l’atenció a la diversitat i les necessitats educatives especials. Preservar la impartició de les especialitats tant a primària com a secundària.

     Provisió dels EPI’s necessaris (FFP2) per part del Departament d’Educació a tot els treballadors dels centres docents.

     Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.

     Contractació de personal sanitari titulat (ATS, metge...), com a mínim un per centre, per vetllar la correcta aplicació de les mesures de prevenció i de detecció. El responsable COVID als centres ha de ser un sanitari, no un docent.

     Sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius.

Animem el conjunt de la comunitat educativa a participar de totes les mobilitzacions!

dimecres, 14 d’abril del 2021

LA PREMSA DÓNA LA IMPORTÀNCIA ALS SINDICATS QUE EL DEPARTAMENT IGNORA

Ens trobem en la tessitura que el Departament d'Educació no negocia, no informa i no es comunica amb els representants de les treballadores i treballadors dels centres educatius; i només parla amb els mitjans de comunicació.

Aquests si que han escoltat la crida de les forces sindicals en plataforma reivindicativa unitària i valoren les paraules dels representants sindicals que es preparen per mobilitzacions, en el cas que el nou govern i els nous inquilins del Departament continuïn  sense revertir les retallades que ja fa 10 anys que duren.

Aquí us deixem diferents enllaços de notícies publicades al respecte:

Diari ARA

YOUTUBE

Diari de l'educació

Noticia a La Vanguardia

el Punt avui

l'economista

US VOLEM RECORDAR LA PLATAFORMA UNITÀRIA DE REIVINDICACIÓ I LES PROPERES MOBILITZACIONS PREVISTES:

• Dijous 29 d'abril a les 18h: CONCENTRACIÓ ESTÀTICA A PLAÇA ST JAUME 

• Dissabte 15 de maig a les 12h: ENCERCLEM EL PALAU DE LA GENERALITAT 

• POSSIBLES VAGUES DURANT EL TERCER TRIMESTRE

Crida sindical unitària a la mobilització de l’educació pública

La Federació d’Ensenyament de la USOC, dins la seva lluita per defensar els interessos de tots els treballadors dels diferents sectors educatius, forma part de la plataforma unitària creada per sindicats del mon de l’educació, i té per objectiu la millora de les condicions laborals del personal de tots els centres.

Val a dir que a la FEUSOC considerem que l’educació pública està formada per tots els centres que fan un servei als ciutadans, servei que està subvencionat, amb més o menys quantitat, per fons públics; independentment de la seva titularitat, és per això que en parlar d’educació pública, la Federació d’Ensenyament de la USOC sempre ho fa referint-se al Servei Públic d’Educació de Catalunya, del que forma part tant l’escola de titularitat pública com la de titularitat concertada. 

OBJECTIU:

Reivindicar millores en el sistema educatiu i en les condicions laborals del personal dels centres:

Per la millora de l’educació, recuperem les condicions laborals retallades:

● Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2021/22 com a reivindicació irrenunciable.

● Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la Pública.

● Formació professional pública i de qualitat. Pels drets laborals i professionals del professorat d'FP.

● Retorn de condicions retallades:

    • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
    • Estabilització personal interí i substitut i pacte d’estabilitat.
    • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.
    • Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat.
    • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

● Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).

Per la seguretat i la salut als centres educatius:

● Ràtios per fer front a la pandèmia: 10 a infantil, 15 a la resta de nivells educatius. Garantir la distància de seguretat i adequar la reducció de ràtios a l’espai.

● Increment de personal docent i personal de suport educatiu. Garantir l’atenció a la diversitat i les NEE. Preservar la impartició de les especialitats.

● Provisió dels EPI necessaris (mascaretes FFP2).

● Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.

● Contractació de personal sanitari titulat, com a mínim un per centre.

● Sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius

 

 

 

dijous, 8 d’abril del 2021

EL DEPARTAMENT NO VOL GARANTIR L'ESTABILITAT DEL PERSONAL INTERÍ

El Departament d'Educació torna a tancar-se i no vol comprometre's amb l'estabilització del personal interí, tot i les sentències dels Tribunals Europeus que marquen el límit del 8% de la plantilla docent com a topall de contractació de personal docent no funcionari.

A més, els Tribunals Europeus estableixen en les sentències, que el personal interí que pugui demostrar tres anys de contractes encadenats s'hauria de considerar personal fix. D'aquesta part de la sentència el Departament no en vol saber res.

La Federació d'Ensenyament de la USOC entén que s'haurien de respectar les advertències provinents dels Tribunals Europeus i per tant el Departament hauria de negociar amb els representants sindicals, amb propostes transparents i basades en la capacitat i els mèrits, la manera de reduir la temporalitat de les plantilles docents, respectant els drets de tothom i donant l'estabilitat justa a un col·lectiu ja força castigat.