divendres, 18 de febrer de 2022

JA N'HI HA PROU!


Representants de la FeUSOC ens vam manifestar davant del Departament d'Educació a la Via Augusta per denunciar les moltes actuacions del Conseller que menystenen als treballadors/es de l'ensenyament.

 LLUITEM contra la modificació del calendari escolar, contra la implantació del nou currículum, contra la imposició del C2 i EXIGIM la reversió de les retallades que patim des del 2012.

image.png

 

Avui hi tornem a ser!. 

Aquestes mobilitzacions pretenen una negociació real, en concordança amb la normativa i exigim al Conseller González Cambray que retiri l'ordre de calendari escolar, que ha imposat de forma unilateral i que obri un procés de negociació per debatre el nou currículum, l'exigència del C2 de català i la reversió de les retallades.

 

FeUSOC NO DESCARTA CAP ALTRE MESURA DE PRESSIÓ, INCLOSA LA VAGA, SI EL DEPARTAMENT ES NEGA A NEGOCIAR I PACTAR AMB TOTES LES FORCES SINDICALS D'EDUCACIÓ, COM A REPRESENTANTS QUE SOM DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.


dimarts, 8 de febrer de 2022

"COSES" QUE SEGUEIXEN SENSE FUNCIONAR!

Un cop més, demanem  al Conseller d'Educació, Sr. González Cambray la solució a uns problemes que ja venen durant massa temps i que continuen sense resoldre.

La Federació d'Ensenyament de la USOC ve assenyalant aquests problemes de forma reiterada des de fa molt de temps i exigint a l'administració que hi posi remei, però aquesta, no seu a negociar amb els representants dels treballadors.

Per una part tenim la manca d'estabilitat del personal interí, que difícilment es resoldrà amb el nou Reial Decret, ja que aquest estabilitza les places vacants, no a les persones (cal recordar que la FEUSOC va fer unes propostes d'estabilització del personal interí molt interessants i viables). Sumem-hi la nul·la transparència amb la designació de vacants perfilades als centres per mitjà d'entrevistes i la falta de reconeixement i cobrament dels càrrecs pels interins i substituts.

Per l'altra ens trobem amb l'escassa promoció de places i la precarietat del personal laboral de suport (TEI, TIS, EEE...) que tant necessiten els centres educatius.

També tenim la falta de reconeixement del servei 7 dies x 24 hores que es veuen obligats a fer les direccions dels centres (especialment pel traçacovid)...

O l'última actuació del Departament amb la retallada de personal i recursos a centres complexes pel canvi de catàleg que l'administració ha decidit unilateralment.

Són tantes "coses" que no funcionen...!

I el Departament segueix sense seure's, negociar ni valorar realment als seus treballadors/es. 

Molt bones paraules i agraïments davant els mitjans de comunicació, però zero realitats.

Com sabeu, la FEUSOC forma part de la Plataforma unitària sindical, que exigeix la reversió de les retallades que patim al sector des del 2012. Malauradament, tot i les mobilitzacions, reunions amb grups parlamentaris, meses, etc. realitzades, al pressupost de la Generalitat per al 2022 no es contempla cap mesura de retorn dels drets perduts. És obvi que hi ha manca de voluntat política de reconeixement als professionals de l'educació.

LA FEUSOC CONTINUARÀ LLUITANT AMB DETERMINACIÓ PER REVERTIR AQUESTES RETALLADES QUE PATIM DES DE FA MÉS DE 10 ANYS.

PROU DE MENYSTENIR ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ.

SR. CONSELLER FACI QUE LES "COSES" MILLORIN, JA!

VOLEM LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ DEL 6% DEL PIB COM MANA LA LEC!


 

 

dimarts, 1 de febrer de 2022

EL FUNCIONARIAT EN PRÀCTIQUES

 FUNCIONARIAT  EN  PRÀCTIQUES

QUÈ HEM DE TENIR PRESENT?

 

La fase de pràctiques és tutelada i una durada de sis mesos, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent.

El personal que a 31 d'agost  hagi prestat menys de sis mesos de serveis ha de participar en un curs de formació telemàtic de 20 hores. 


La comissió d'avaluació ha de dedicar, com a mínim, una sessió per a cadascuna de les especialitats del funcionari en pràctiques.

 

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, els membres de la comissió han d'elaborar els informes de valoració sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per la persona funcionària en pràctiques d'acord amb els criteris i descriptors.

 

Les persones funcionàries en pràctiques han de ser escoltades per la comissió i participar en el procés d'avaluació aportant un informe amb la seva valoració.

 

En el cas que la qualificació sigui de no apte, el president/a de la comissió ha de notificar al docent els motius de l'avaluació no positiva donant-li un termini de 10 dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes.Criteris  d'avaluació                i descriptors

  Planificació de l'activitat docent (programacions)

  Intervenció didàctica (didàctica a l'aula)

  Avaluació de l'alumnat (criteris i instruments avaluadors)

  Gestió de l'aula (clima a l'aula  i atenció a la diversitat)

  Participació en l'aplicació del projecte      educatiu    del centre (implicació al centre)

 Criteris de puntuació

Cadascun dels cinc apartats A, B, C, D i E anteriors s'han de valorar fins a un màxim de 3 punts. Els apartats B, C i D es consideren clau per a l'avaluació. Es considera apte una puntuació igual o superior a 8 punts, sempre i quan s'hagi assolit, com a mínim, 2 punts als apartats clau i 1 punt a la resta d'apartats.

Una puntuació total inferior a 8 punts es considera no apte.

FONT: RESOLUCIÓ EDU/3026/2021 

 
a