dilluns, 14 de desembre de 2020

ACORD DE GOVERN PER OFERTAR PLACES DOCENTS

 

ACORD GOV/153/2020, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per al 2020 corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris

Amb data 11/12/2020 el DOGC ha publicat l'acord de Govern pel qual es convoca una nova oferta pública per a funcionaris docents no universitaris, en relació al Pla d'estabilització de      l'interinatge i places de reposició.

A l'espera de la publicació de les Resolucions de convocatòria de les oposicions on es detallin les bases i normatives corresponents, a continuació detallem les places ofertades:

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Administració pública, d'acord amb l'article 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any2018:

 

Cos                                                Ing. lliure   Res. discapacitat    Prom. interna  Total

Mestres                                               382                       20                       --            402

Prof. Ensenyament secundari              742                       44                      87            873  

Prof. tècnic formació professional        36                         2                       4              42 

Prof. escoles oficials d'idiomes             26                         1                       2              29 

Prof. d'arts plàstiques i disseny               8                        --                       1                

Mestres taller arts plàstiques i disseny    1                        --                       --               1 

Total                                           1.195                       67                    94         1.356

 

Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l'oferta d'ocupació pública 2020:

 

Cos                                            Ing. lliure     Res. discapacitat     Prom. interna   Total

Mestres                                             1.048                        55                      --          1.103

Prof. Ensenyament secundari               448                        24                    156            628 

Prof. tècnic formació professional         38                          2                      13             53

Prof. escoles oficials d'idiomes                4                         --                        1               5

Prof. d'arts plàstiques i disseny                5                         --                        2               7

Mestres taller arts plàstiques i disseny    --                         --                       --               --

Total                                             1.543                        81                   172         1.796

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada