dimarts, 9 de febrer de 2021

USOC DEFENSA ELS DOCENTS DE RELIGIÓ

  

La Llei Celà (LOMLOE) aprovada recentment afecta directament a un grup de docents de l'ensenyament públic com són els docents de religió.

L'assignatura perdrà pes. La LOMCE dictava que la Religió comptava per a calcular la nota mitjana del curs. Amb la nova llei això no serà així. 

També s'elimina l'assignatura mirall (la que cursava l'alumnat que no optava per la religió). Això pot crear conflicte, ja que l'alumnat que no la faci no pot tenir hores buides en meitat de la jornada, i posar-la al final de la jornada implicaria problemes organitzatius pels centres, pels docents i per a les famílies. 

La Federació d'Ensenyament de la USOC defensa els interessos de tots els docents i per tant no podia quedar-se de braços plegats davant iniciatives que posen en perill l'estabilitat i els llocs de treball dels docents de religió.

Per això, des del nostre sindicat vam presentar diverses esmenes l la llei, ja que entenem que si es devalua l'àrea de religió al nivell d'una activitat extraescolar, es vulnera la voluntat expressada per milers de famílies que cada any trien aquesta assignatura dins el currículum escolar i condemna a la precarietat laboral a milers de treballadores i treballadors altament qualificats.

Antonio Amate, Secretari General de la Federació d'Ensenyament de la USO va presentar al Consejo Escolar del Estado (Pleno celebrado el 29 de octubre)  una proposta de millora per al professorat de religió.

Aquesta proposta partia de la precària situació actual i proposava una sèrie de mesures de millora de les condicions laborals que detallem a continuació:

- Que es garantitzi l'estabilitat de les plantilles fixant amb una normativa estatal el número de períodes lectius de l'assignatura de Religió.

- Que en els processos d'accés a la funció pública docent es reconegui de forma explicita l'experiència professional del professorat de Religió en condicions semblants als docents d'altres matèries.

- Que es desenvolupi el Real Decreto 696/2007, d'1 de junio, pel que es regula la relació  ordinària laboral dels professors de Religió, eliminant la consideració d'aquesta relació com de “caràcter especial”.

- Que en cas que es redueixi el número de persones contractades o el número d'hores, es posin en marxa mecanismes de caràcter laboral i davant la Seguretat Social que permetin:

  1. Tractar aquestes reduccions col·lectives com una regulació de treball.
  2. Que les Administracions laborals i la Seguretat Social reconeguin aquests procediments com causes objectives per a l'extinció de la relació laboral, amb  indemnització i dret d'atur.
  3. Que es promogui o indemnitzi el cessament voluntari com a professor de Religió.

- Que en el marc de les competències que la legislació vigent concedeix a les seccions sindicals, les diferents Administracions comptin amb elles a l'hora d'abordar les actuacions que es puguin produir, en especial a l'hora de les modificacions de contractes per reducció de les hores contractades.

Cap comentari:

Publica un comentari